top of page

In dit document vind je 4 uitgewerkte sessiereeksen bij 4 sprookjes uit het Groot Biegel Sprookjesboek van Paul Biegel. Één specifiek voor de onderbouw, één voor de middenbouw, één voor de bovenbouw en één die in te zetten is in alle bouwen. Per sessiereeks heb ik een einddoel, leesdoelen per sessie, tekstgerichte vragen en een (schriftelijke) verwerking voorbereid. Het is geen methode, je moet hier zelf nog de nodige voorbereiding aan wijden en leeswerk verrichten. 

Sessies Close Reading Groot Biegel Sprookjesboek

€ 2,00Prijs
    bottom of page