top of page

Team training

Coaching

Ik train teams in het toepassen van de technieken Teach like a champion en in het goed invulling geven aan het EDI lesmodel. 

Een traject teamtraining start met een intakegesprek waarin de beginsituatie, de te verwachten resultaten en de loop van het traject worden besproken. De meeste trajecten starten met een studiemoment, een dag of dagdeeltraining.

Mijn studiedagen of dagdelen kenmerken zich door positiviteit en enthousiasme. Tijdens zo'n dag wissel ik theorie af met praktijkvoorbeelden en nieuwe kennis met interactieve werkvormen. Ik maak gebruik van mijn ruime ervaring in het basisonderwijs en alle trainingen die ik zelf heb gevolgd. Ik gebruik veel video materiaal ter illustratie van de theorie.

Ik vind het belangrijk dat leraren aan het denken worden gezet, aangesproken pp hun eigen kunnen en dat zij geïnspireerd raken om de dag erna iets in hun eigen praktijk direct te veranderen wat hun onderwijs ten goede komt. 

Renee-47.jpg
Renee-25.jpg
Renee-38.jpg
Renee-19.jpg
Renee-38.jpg

Ook observaties en voorbeeldlessen maken onderdeel uit van een traject teamtraining. Observaties spreken misschien voor zich. We spreken met elkaar af waar de focus op ligt vanuit het teamproces. Daarnaast heeft een leraar wellicht nog persoonlijke kijkvragen. Daar is wat mij betreft altijd ruimte voor. Teach en EDI staan nooit helemaal los van wat er speelt in een klas. 

De voorbeeldlessen zijn een redelijk uniek onderdeel van de teamtraining. Het houdt in dat ik lessen geef aan de klassen van de verschillende leraren. En de leraren zijn daar bij aanwezig. De leraar geeft aan wat voor les hij/zij van mij wil zien, welk leerkrachtgedrag hij/zij terug wil zien en waar de focus op moet liggen tijdens de les. 

Deze voorbeeldlessen worden nog sterker als ik een collega meeneem die als het ware 'de ondertiteling' verzorgt van wat ik laat zien tijdens de voorbeeldles. Zij duidt mijn handelen en maakt de leraar door middel van het stellen van vragen alert op welke actie welk effect heeft op de leerlingen. Een waardevolle toevoeging!

Trajecten teamtraining zijn altijd op maat. In overleg met de school wordt het aantal dagen/dagdelen studie, observatie en voorbeeldles gepland. Meestal volgt op een ronde observaties en een ronde voorbeeldlessen, een dag of dagdeel studie waarin we met elkaar terugblikken en de volgende stap zetten. Dit kan bijvoorbeeld ook in een vergadering.

 

Al mijn prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten. Met ingang van 18 september 2023 werk ik met de volgende prijzen. Dit geldt niet voor opdrachten die al afgesproken zijn met huidige opdrachtgevers.

Dag training/observaties/voorbeeldlessen           € 1100

Dagdeel training/observaties/voorbeeldlessen   € 700 

Extra trainer                                                                   € 500 tot € 950 (afhankelijk van invulling en trainer)

Online bijeenkomst van 1 uur                                     € 275

(Online) inspiratiesessie van 1,5 tot 2 uur                  € 550

Klik hier voor de algemene voorwaarden. 

ReneeEline-37.jpg
Renee-45.jpg

Ilona van Oers (Teach coördinator en leraar op basisschool de Vincent in Etten Leur): ‘De enthousiaste manier waarop Renée haar verhaal bracht en de theorie direct koppelde aan de praktijk, gaf ons een echte boost’

Wil je het hele interview lezen met Ilona over  het traject Teach like a champion op IKC de Vincent?

ikc vincent.png
bottom of page